LTO 8 Drives

Quantum LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: TC-L82BN-AR

£2,602.27 // In Stock

Quantum LTO-8 External SAS Tape Drive - Bundle

SKU: TC-L82BN-EZ

£2,865.27 // In Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive - Bare

SKU: TC-L82AN-BR

£2,119.32 // In Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive

SKU: TC-L82AN-EY

£2,392.05 // In Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive HBA Bundle

SKU: TC-L82AN-EZ

£2,679.89 // In Stock

Quantum LTO-8 SAS Tape Drive HH 1U Rackmount

SKU: TC-L83CN-AR

£3,036.15 // In Stock

Tandberg LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: TD-LTO8xSA

£2,291.45 // 0 in Stock

Tandberg LTO-8 Internal SAS Tape Drive

SKU: TD-LTO8ISA

£2,708.92 // 0 in Stock

BC023A

HP LTO-8 External SAS 30750 Tape Drive

SKU: BC023AS

£2,696.59 // 3 in Stock