LTO 8 Drives

Quantum LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: TC-L82BN-AR

£2,410.66 // In Stock

Quantum LTO-8 External SAS Tape Drive - Bundle

SKU: TC-L82BNEZ

£3,159.64 // In Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive - Bare

SKU: TC-L82AN-BR

£1,868.82 // In Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive

SKU: TC-L82AN-EY

£2,434.44 // In Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive HBA Bundle

SKU: TC-L82AN-EZ

£2,720.73 // In Stock

Quantum LTO-8 SAS Tape Drive HH 1U Rackmount

SKU: TC-L83CN-AR

£3,099.92 // In Stock

Tandberg LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: TD-LTO8xSA

£3,330.94 // 0 in Stock

Tandberg LTO-8 Internal SAS Tape Drive

SKU: TD-LTO8ISA

£2,829.09 // 0 in Stock

BC023A

HP LTO-8 External SAS 30750 Tape Drive

SKU: BC023AS

£2,584.09 // 2 in Stock

mTape LTO-8 Tape Drive Thunderbolt Solution

SKU:

£3,850.00 // In Stock