LTO 8 Drives

Quantum LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: TC-L82BN-AR

£2,856.57 // in Stock

Quantum LTO-8 External SAS Tape Drive - Bundle

SKU: TC-L82BN-EZ

£3,183.66 // 1 in Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive - Bare

SKU: TC-L82AN-BR

£2,355.99 // in Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive

SKU: TC-L82AN-EY

£2,660.16 //

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive HBA Bundle

SKU: TC-L82AN-EZ

£2,945.24 //

Tandberg LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: TD-LTO8xSA

£2,332.01 //

Tandberg LTO-8 Internal SAS Tape Drive

SKU: TD-LTO8ISA

£1,996.44 // 4 in Stock