LTO 8 Drives

Quantum LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: TC-L82BN-AR

£2,520.96 // 4 in Stock

Quantum LTO-8 External SAS Tape Drive - Bundle

SKU: TC-L82BNEZ

£3,159.64 // In Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive - Bare

SKU: TC-L82AN-BR

£1,905.61 // In Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive

SKU: TC-L82AN-EY

£2,414.39 // In Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive HBA Bundle

SKU: TC-L82AN-EZ

£2,698.33 // In Stock

Quantum LTO-8 SAS Tape Drive HH 1U Rackmount

SKU: TC-L83CN-AR

£3,073.95 // In Stock

Tandberg LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: TD-LTO8xSA

£2,659.39 // 0 in Stock

Tandberg LTO-8 Internal SAS Tape Drive

SKU: TD-LTO8ISA

£2,491.87 // 0 in Stock

BC023A

HP LTO-8 External SAS 30750 Tape Drive

SKU: BC023AS

£2,662.35 // 3 in Stock

mTape LTO-8 Tape Drive Thunderbolt Solution

SKU:

£3,850.00 // In Stock