LTO 8 Drives

Quantum LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: TC-L82BN-AR

£3,016.43 // In Stock

Quantum LTO-8 External SAS Tape Drive - Bundle

SKU: TC-L82BN-EZ

£3,257.51 // In Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive - Bare

SKU: TC-L82AN-BR

£2,437.70 // In Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive

SKU: TC-L82AN-EY

£2,752.41 // In Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive HBA Bundle

SKU: TC-L82AN-EZ

£3,047.38 // In Stock

Quantum LTO-8 SAS Tape Drive HH 1U Rackmount

SKU: TC-L83CN-AR

£3,242.72 // In Stock

Tandberg LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: TD-LTO8xSA

£3,363.42 // 1 in Stock

Tandberg LTO-8 Internal SAS Tape Drive

SKU: TD-LTO8ISA

£2,856.68 // 0 in Stock

BC023A

HP LTO-8 External SAS 30750 Tape Drive

SKU: BC023AS

£2,696.59 // 6 in Stock

mTape LTO-8 Tape Drive Thunderbolt Solution

SKU:

£3,750.00 // In Stock