LTO 8 Drives

Quantum LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: TC-L82BN-AR

£2,638.68 // In Stock

Quantum LTO-8 External SAS Tape Drive - Bundle

SKU: TC-L82BN-EZ

£3,058.64 // 1 in Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive - Bare

SKU: TC-L82AN-BR

£2,269.24 // In Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive

SKU: TC-L82AN-EY

£2,432.40 // 0 in Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive HBA Bundle

SKU: TC-L82AN-EZ

£2,805.90 // 0 in Stock

Tandberg LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: TD-LTO8xSA

£2,291.45 // 0 in Stock

Tandberg LTO-8 Internal SAS Tape Drive

SKU: TD-LTO8ISA

£2,830.94 // 0 in Stock

BC023A

HP LTO-8 External SAS Tape Drive Only

SKU: BC023AS

£2,953.41 // 0 in Stock