LTO 8 Drives

Quantum LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: TC-L82BN-AR

£2,831.23 // In Stock

Quantum LTO-8 External SAS Tape Drive - Bundle

SKU: TC-L82BN-EZ

£3,140.88 // 0 in Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive - Bare

SKU: TC-L82AN-BR

£2,300.00 // In Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive

SKU: TC-L82AN-EY

£2,432.40 // 0 in Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive HBA Bundle

SKU: TC-L82AN-EZ

£2,805.90 // 0 in Stock

Tandberg LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: TD-LTO8xSA

£2,291.45 // 0 in Stock

Tandberg LTO-8 Internal SAS Tape Drive

SKU: TD-LTO8ISA

£2,108.40 // 0 in Stock

BC023A

HP LTO-8 External SAS Tape Drive Only

SKU: BC023AS

£3,012.50 // 0 in Stock