LTO 8 Drives

Quantum LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: TC-L82BN-AR

£2,615.78 // In Stock

Quantum LTO-8 External SAS Tape Drive - Bundle

SKU: TC-L82BN-EZ

£2,903.03 // 0 in Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive - Bare

SKU: TC-L82AN-BR

£2,096.82 // In Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive

SKU: TC-L82AN-EY

£2,424.18 // 0 in Stock

Quantum LTO-8 Internal SAS Tape Drive HBA Bundle

SKU: TC-L82AN-EZ

£2,796.43 // 0 in Stock

Tandberg LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: TD-LTO8xSA

£2,291.45 // 0 in Stock

Tandberg LTO-8 Internal SAS Tape Drive

SKU: TD-LTO8ISA

£1,961.73 // 0 in Stock

BC023A

HP LTO-8 External SAS Tape Drive

SKU: BC023A

£0.00 // 0 in Stock